PhD Program

Current Students

Current PhD students are listed below according to their dissertation area.

Accounting

 • Andrew Borowick
 • June Huang
 • Kalash Jain  
 • Miao Liu
 • Lisa Yao Liu
 • Shirley Lu
 • Yao Lu
 • Johanna Shin
 • Gurpal Sran
 • Sinja Sussek
 • Lauren Vollon

Behavioral Science

Behavioral Science: Joint Program in Psychology and Business

 • Elizabeth Huppert
 • Becky Ka Ying Lau 
 • Anirudh Tiwathia

Econometrics and Statistics

Economics

Finance

 • Gursharan Bhue
 • William Cassidy
 • Nam (Vera) Chau
 • Aditya Chaudhry
 • Peter Chen
 • Carter Davis
 • David Finer
 • Mihir Gandhi
 • Xindi He
 • John Heilbron
 • Agustin Hurtado
 • Young Soo Jang
 • Shohini Kundu
 • Rayhan Momin
 • Seongjin Park
 • Kelly Posenau
 • Yang Su
 • Ana-Maria Tenekedjieva
 • Nishant Vats
 • Matthew (Blair) Vorsatz

Finance: Joint Program in Financial Economics

 • Ehsan Azarmsa
 • Charles Boyer
 • Yu-Ting Chiang
 • Yiran Fan
 • Yusheng Fei
 • Rafael Jimenez Duran
 • Fulin Li
 • Jian Li
 • Sangmin (Simon) Oh 
 • Stefano Pegoraro
 • James Traina
 • Xian (Philip) Xu
 • Xun (Douglas) Xu  

Management Science/Operations Management

Marketing

Organizations and Markets: Joint Program in Sociology and Business (ad hoc)